E. T. Nelson Enterprises - Property Listings - Page 5

E. T. Nelson Enterprises

Results 81 - 86 of 86
Brand New 4 Bedroom Duplex with Bq, Idado - Agungi Estate, Before Chevron Lekki, Idado, Lekki, Lagos, Detached Duplex for Sale

4 bedroom detached duplex for sale

 Idado - Agungi Estate, Before Chevron Lekki, Idado, Lekki, Lagos

58,000,000
Brand New 4 Bedroom Duplex with Bq Standing Alone, Idado- Agungi Estate, Before Chevron Round About, Idado, Lekki, Lagos, Detached Duplex for Sale

4 bedroom detached duplex for sale

 Idado- Agungi Estate, Before Chevron Round About, Idado, Lekki, Lagos

63,000,000
Gazetted One Plot of Land, Oakland Estate, Within Blenco Supermarket ,before Sangotedo, Ajah, Lagos, Residential Land for Sale

Residential land for sale

 Oakland Estate, Within Blenco Supermarket ,before Sangotedo, Ajah, Lagos

23,000,000
Twin Duplex 5 Bedroom and 4 Bedroom Duplex, Before Chevron Roundabout, Idado, Lekki, Lagos, Detached Duplex for Sale

9 bedroom detached duplex for sale

 Before Chevron Roundabout, Idado, Lekki, Lagos

180,000,000
Gazetted 3 Plots Fenced, Majeck, Before Abijo, Ajah, Lagos, Mixed-use Land for Sale

Mixed-use land for sale

 Majeck, Before Abijo, Ajah, Lagos

54,000,000
Gazetted 5 Plots of Land Corner Piece Fenced, Majeck, Before Abijo, Ajah, Lagos, Mixed-use Land for Sale

Mixed-use land for sale

 Majeck, Before Abijo, Ajah, Lagos

100,000,000